T30 LED管状電球(3W)、ビンテージアンティークエジソンフィラメント電球、250ルーメン-透明ガラス、E26 / E27、110V-240V、6パック,2200k(warmwhite)

T30 LED管状電球(3W)、ビンテージアンティークエジソンフィラメント電球、250ルーメン-透明ガラス、E26 / E27、110V-240V、6パック,2200k(warmwhite)

Related Keywords

  • T30 LED管状電球(3W)、ビンテージアンティークエジソンフィラメント電球、250ルーメン-透明ガラス、E26 / E27、110V-240V、6パック,2200k(warmwhite)
  • HaoHZ T30 LED管状電球(3W)、ビンテージアンティークエジソンフィラメント電球、250ルーメン-透明ガラス、E26 / E27、110V-240V、6パック,2200k(warmwhite)